Navigační lišta REGISTRÁCIANavigační lišta TABLONavigační lišta ŠTATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMôŽTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Profil návštevníka
LazyTownRobbieRotten
Kľúčom ku štastiu je orientovať svoje štastie do koníčkov a hlavne do viery v Boha - Ježiša Krista. Pozemské veci sa pominú, tie nebeské však zostanú.Ak sa podľa tohto zachováte,nájdete večné štastie.

Index důvěry:
36

Má k rozdělení:

7

4

Pohlavie: muž
Vek: 23
V spovednici pôsobí od: 22.10.2018 19:53:25
Číslo profilu: 104802
Naposledy sa prihlásil: 14.10.2020 00:32:18
Posledné rozhrešenie dal: 23.09.2020 22:03:52
Doteraz napísal rozhrešení: 7547
Bodovanie aktivity: 0 bodov
Počet návštev tohoto profilu: 9320
Obľúbené WWW:
Vstupný dotazník:   Ešte nevyplnil
Osobné štatistiky:   zobraz
Vztahy na Zpovědnici:   zobraz
Smajlíci:   zobraz
Miluje:
Nenávidí:
Obdivuje:
V.I.P.
Člen klubu Spovednice
Stály návštevník
Registrovaný návštevník

Přidej se k nám!!
KLUB
ZPOVĚDNICEOsobná návštevná kniha Starší záznamy v knizeNovější záznamy v knize
11.07.2020 01:50:04
Positive plus:
Vlastně jediné, co tě zajímá z Bible je nějak vydedukovat apoštolskou posloupnost a všechno ostatní už je ti jedno a budeš věřit co ti řekne římsko-katolická církev i když to bude v přímém rozporu s Biblí.
11.07.2020 01:22:58
Positive plus:
Příklad z Apoštolské církve (jen příklad, nechodil jsem tam):

Skupina křesťanů se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní službě, Bůh je následně pokřtil v Duchu svatém a oni obdrželi dar mluvení v jazycích. Právě důraz na tuto zkušenost – přijetí křtu v Duchu svatém s doprovodným jevem mluvení v jazycích – je jedním ze základních rysů letničního hnutí.

Skutky 20, 28:
"Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví."

11.07.2020 00:42:09
Positive plus:
Jasně, že to píše v Bibli, když může udělat apoštola, proč by nemohl udělat biskupa nebo apoštola v dnešní době? Neomezuj Boží moc.

Kdo se drží Boha, o tom rozhoduje Bůh. Mocenské ambice římsko-katolické církve mě nezajímají - z roho bylo dost zla, mě zajímá Bůh.8

Biřmováni - co tím přesně myslíš z Bible?
11.07.2020 00:06:13
Positive plus:
Kromě toho dost prostestantů pocházelo i z vysvěcených knězů katolíků.

Tak i tady se dá nějaká posloupnost najít.

10.07.2020 23:55:55
Positive plus:
Ty to máš pomýlené, že Ježíš Kristus nemůže udělat biskupa (staršího), tak jako udělal apoštola Pavla.
Proč by to nemohl?

Apoštolská posloupnost je k ničemu, pokud křesťani se nedrží Boha.
10.07.2020 21:26:04
Positive plus:
Biskupy si může udělat Ježíš, kde chce.
O apoštolské posloupnosti není v Bibli nic.

Leda viz níže...Stolec a analogie...

Nejsi člen, ale sdíliš stejné názory jako katolická církev? Nemyslím si, že máš ve všem stejné názory.
Třeba jsi psal, že Země je placatá...
10.07.2020 20:19:07
Positive plus:
Dokážeš pochopit, že hlavou církve je Ježíš Kristus?
10.07.2020 20:17:25
Positive plus:
A nepiš pořád o apoštolské posloupnosti.
Křesťana dělá něco jiného.
Napsal jsme už 2x, že apoštola Pavla učinil Ježíš apoštolem. Stejně tak může vzniknout církev kdekoliv.
10.07.2020 20:07:28
Positive plus:
Já nejsem sektář.
Považuji i římské-katolíky za bratry, ale chápu to jinak. Bratr není ten, kdo nezachovává přikázání.
Nejsem v žádné organizaci.

Už jsem ti psal, že římský patriarchát se oddělil od většiny křesťanů, tak to je podle tebe sekta.

Ty odpověz na tohle:
Ty ani nejsi členem, pokud vím, tak co tady pořád vyvádíš, jak kdybys byl na úrovni biskupa?
10.07.2020 18:39:46
Positive plus:
To už jsme si vysvětlili, proč pořád dokola.
Ježíš učinil apoštola Pavla apoštolem. To může udělat kdykoliv.

Křesťanem se nestaváš tak, že se staneš členem římsko-katolické organizace. To bude k ničemu.
V písmu je to jinak.. Musíš se narodit z vody a Ducha.

Ty ani nnejsi členem, pokud vím, tak co tady pořád vyvádíš, jak kdybys byl na úrovni biskupa?
10.07.2020 01:31:11
Positive plus:
*Učily
10.07.2020 01:27:33
Positive plus:
Učili se nesmysly Marek 7, 1-13:

Shromáždili se k němu farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumyjí ruce. Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?“ On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“ A říkal jim: „Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce a svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře! ‘ Vy však říkáte: ‚Řekne-li člověk otci nebo matce: To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to jest dar určený Bohu‘, již mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo jeho matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho.“

10.07.2020 01:14:33
Positive plus:
Analogie na římsko-katolickou církev z Matouše 23, 1-15, ti co byli na stolci dali ukřižovat Ježíše:

Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují třásně svých oděvů, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují Rabbi Rabbi. Vy se však nenechte nazývat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. Ale největší z vás bude vaším služebníkem. Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami.“
17.05.2020 20:04:18
LazyTownRobbieRotten:
Ide o to že nevidím dovod prečo by som si mal písať neanonymne s človekom ktorého ani nepoznám. Ked chceš napíš mi na mail.
17.05.2020 19:31:29
věřící člověk ( ):
A nemáš raději FB? Přidám si tě hned, jestli ten odkaz tady nechceš mít dlouho, tak to pak klidně smaž. Taky nebudu anonymní, to bude lepší, jsme oba dospělí už. Díky
17.05.2020 19:24:24
LazyTownRobbieRotten:
Napíš mi sem, alebo na mail Biblia1@centrum.sk
17.05.2020 19:22:45
věřící člověk ( ):
Ahoj,
to vypadá, že jsi věřící člověk, to je super. Mám pár otázek, mohli bychom se o tom prosím pobavit? Díky moc. Stačí, když sem dáš odkaz na svůj FB nebo instagram, napíšu ti. Díky moc
21.03.2020 16:50:53
Positive plus:
Mám dotaz k tvému pojetí nebe a "pekla". Když umře novorozenec jde vždy do nebe nebo i trpět do "pekla" jako potomek bezbožných rodičů?
14.03.2020 14:07:19
xxJana3 ( ):
No chtěla jsem tě aspoň přes net poznat, protože málo kluků chápe, že holka má vadu řeči Mohli jsme se o tom pobavit, jak to řešíme. Ty třeba studuješ nebo chodíš do práce? Jak to třeba řešíš, aby rozuměli lidi kolem?
24.02.2020 20:01:28
Chytík:
Ja som basista
Pridanie nového zápisu
TVOJA PREZÝVKA:  TVOJ E-MAIL:
TEXT ZÁPISU:Opište kod:


  


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk