Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Navigační lišta REGISTRÁCIANavigační lišta TABLONavigační lišta ŠTATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMôŽTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Spoveď č.1213942, vložené 22.03.2023 20:52:31 Staršia spoveďNovšia spoveďHlavná stránka
Přecitlivělost
Nějak si zase uvědomuji, že jsem neskutečně hypersenzitivní člověk, tzn. přehnaně přecitlivělý. Projevuje se to různými způsoby, prostě člověk jak je hodně citlivý, tak má jakoby ostřejší pocity a vše se víc dotýká, vše je silnější, intenzivnější, někdy až úplně moc, že už je to jako, když záříte nebo když z Vás tryská energie nebo naopak všechno, co směřuje k Vám se na Vás násobí a absorbuje, jako černá barva na sluníčku. Píši to jenom, abych se svěřil. Sorry no. Někdy mám pocit, že zažívám různý deziluze a pořád měním různě postoje, že jsem až moc nekonzistentní. Nějakou roli v tom hraje i deprese, protože když má člověk depresi, tak má "hlavu v záchodě", ale když už depresi nemám, tak zase jsou jiný myšlenky a i ty deziluze, což je fakt zajímavý. Je to někdy jako prozření nebo něco takového už ani nevím.
 NC-NJ můj pohled Muž26  VYMAZAT

Zaslané rozhrešenia Staršia spoveďNovšia spoveďHlavná stránka
Chceš dneska urobiť dobrý skutok ? Pomôž vyššie uvedenému hriešnikovi tým, že mu dáš nejaké rozhrešenie! Môžeš mu ho poslať na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri spovedi, alebo napísať verejne vyplnením formulára na konci tejto stránky. A ak nechceš, aby pod tvojou prezývkou mohol vystupovať ešte niekto iný, zaregistruj si ju TU !
 
26.03.2023 21:14:46
Taky jsem HSP, a patřím mezi necelé 1% těch nejcitlivějších, vím o tom své...
 Dall001 Muž55 Kategorie
22.03.2023 22:42:03
Pozn.: A židovství mělo také ve svých spisech básně.
Smajlík  2023
22.03.2023 22:29:28
Pozn.: Takový trest není zlý, týká se *…milocrdné cpravedlnocti.*
Smajlík  2023
22.03.2023 22:26:07
Oprava: Pozn.: Rozhodnutí o trestu jako např. prokletí může *B.* sám/a/i nebo prostřednictvím bytosti, která *zcela bytuje v ...Ní/Něm/Nich*.
Smajlík  2023
22.03.2023 22:24:38
Pozn.: Rozhodnutí o trestu jako např. prokletí může *B.* sám/a/i nebo prostřednictví bytosti, která *zcela bytuje v ...Ní/Něm/Nich*.
Smajlík  2023
22.03.2023 22:07:23
Tak dlouho by jsi přeléval moře, …E, například mušlí a ještě by tě část vytekla, takhle přeci nejde objevit, ani poznat Božská Tajemství jako např. Tajemství *Božské …Prázdnoty/Jednice/Dvojice/Trojice/Čtveřice/Pětice…!*
Živnost na úkor reálného živého žití duchovna, B.* např. v jedinci.
Léčba nejen závislostí: to přece může zcela vyléčit jen B.* a nebo bytost v Něm/Ní/Nich*, například Jeho Mocí a Milosrdenstvím, nikdo jiný.
Pokud papež například rozhodl, že spojení (manželství) uzavřené před (tak úžasně nekonečně pocv. /cv.) Božstvím(i), Bohyněmi/í, Bohy/em…* se může zneplatnit, tak se mýlí a věřící ho v tomto nebo takovém případě, pokud chtějí žít v *…Harmonii/ích*, nemůže/nemohou poslechnout. Cpojení například v …manželství je tak pocvátné/cvaté, že má smysl i rozchod bez rozluky pro to, aby bytost omyly (reálné neharmonie) už neopakovala. Není to rozmazlující, ale je to reálné- promiskuitu jako nevěru nejen k půlce bytosti ale i k *…Božství* ať už před svatbou, při ní nebo po ní ve smyslu*…Božství*. Jedinec může odmítnout promiskuitu jako nevěru v Obrazu ke vztahu BohyněBoha.
Prosím, aby si ti, co manželství uzavřeli a chtějí se rozejít-nakonec řekli: Jsi část mě, má polovička, chci tě na tento život, ale (spíše) navždy! AŤ se nešetří v manželství (ani přiměřeně) s kořením, zamilovaností/láskou, ta může být stále se zvyšující…nekonečná*.
Amen, amen. Kdo je z(e) Nás/Mně Mně/Nás, hovoří c(e) Mnou/Námi (u některých/někoho nepřetržitě). A MyJá JáMy v takových/takovém, v něm/nich dokončím(e) své/naše Dílo…*
Clovo/a *…AdonajeElohimaElohimaAdonaje…Božství/Bohyně/í/Bohů/a…Ježíče Kricta bez jakéhokoli zla, to znamená dobré, to znamená Harmonickou realitu/Harmonické reality.
Ale i v prvotní Církvi už měli …kněžky/kněží cvobodu pro kněžské manželství/mnišství/řeholnictví/ppoustevnictví…*, klidně i více těchto věcí najednou, je reálné, pocvátné/cvaté.
*…Zahrada Eden(u) se otevírá.*
Smajlík  2023
22.03.2023 22:06:13
Když Pán J. Krictuc seděl se svými před svou nevinnou mučednickou smrtí naposled, své dílo zachovat i zpřítomnit chtěl pro svůj věk i věky minulé i budoucí, …vzal do ruky chléb, díky Ti/Vám Vám/Ti jednal a požehnal, dal svým se slovy…pak i kalich s vínem (ve kterém je také voda) do ruky vzal, díky Vám/Ti Ti/Vám jednal a požehnal se clovy: Tohle všechno si přeji, aby jste dělali na mou památku, mé zpřítomnění mezi Vámi, (až s Vámi nebudu***).
Vysvětlit smrt Ježíše Krista Mecíaj i ostatním například židovskému národu: víc než nejhorší zločinec zemřel, oni ale mysleli, že úspěšně politickonábožensky zaboduje (ale dobře věděli, že B.* si vybral Mojžíše, bytost Pokornou, bytost v Mojžíšově vědomí *B. zcela oddanou, ale ne společensky ceněnou pro pomáhání B.*), ale bylo třeba zrušit dlužní úpis, ve kterém se člověk/ta určitá bytost dal nebo dala zlu a způsobil nebo způsobila dluh Harmonii=B.*, proto (tak v jistém smyslu úžasně nekonečně a jednou provždy) napřed splatil tento dluh a pak přichází jako Vítěz(ky/ové). U Arabů je někdy problém zkreslení křesťanství. Křesťanství je otevřeno i básním. Například co se týče Apokalypsy a pocv./cv. nejen muslimských hřbitovů. Je problém, do kdy potrvá zlo jako u Jóba: do doby plného důkazu, že zlo nemá (i absolutně) žádný smysl. A k tomu ostatním: Každý z Vás má svůj jedinečný (často neopakovatelný) dar to znamená přínos jako nezasloužený dar, který dostal zadarmo i pro společné (pocv./cv.) sdílení. Muselo to tak být pro splacení dluhu, na který lidstvo sralo.
Co všechno jsou Tvoje/Vaše Vaše/Tvoje dílo/a, Hospodyně/Hospodine?
A co díla např. některých vědkyň/ců: např. Hypatie/Cokrata nebo /Nikoly Tesly? Platona, Aristotela, atd.?
Nejen celá (pocv./cv.)*…Země/vesmír/vesmíry/astrální pěna…DuachPříroda/PřírodaDuach…Duachpříroda/Přírodaduach…*.
Vzkříšení např. všech pocv./cv. …bytosti/í i jako …kamene/ů, rostlin/y, živočicha/ů, duchovní bytosti/í*?
Božský Tuleni/Beránku*.
Amen, amen, živá/živý je ta/ten, která/ý neodsuzuje sebe ani druhé.
Odsouzení je něco jiného než souzení jednotlivých činů, odsouzení se týká té které bytosti. Odsoudit může jen sám(a/i) *B., maximálně skrze osobu J., Jejich/Její/Jeho osobu, nikdo jiný.
Co B.* spojil(a/i), ať ani člověk nerozlučuje!
A co cvoboda a díla jako např. děti, manželství? Co díla například poustevnic/ků, mnišek/mnichů, řeholnic/ků,kněžek/kněží /poustevnice/níka, mnišky/mnicha, řeholnice/řeholníka, kněžky/kněze apod.? Zamlčovali jste je? Záměrně nezmiňovali?
Nejen Ukrajino, v čem je manipulace?
Kde je reálná Harmonie adekvátní, tam (o ni) prosím, ne ale proti pocv./cv. cvobodě.
Udělat krok a mít otevřenou náruč pro Božské (i věci)jako vlastní realitu.
Ďábel ale nečeká celou věčnost, není B.*/Bohem.
Neklidná je bytost, dokud nespočine ve Vás/Tobě: B.*.
Tak dlouho by jsi přeléval moře, …E, například mušlí a ještě by tě část vytekla, takhle přeci nejde objevit, ani poznat Božská Tajemství jako např. Tajemství *Božské …Prázdnoty/Jednice/Dvojice/Trojice/Čtve
Smajlík  2023
22.03.2023 22:03:27
Proklínají se (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří tohle dělají jiným, dále (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří jsou proti (Božské) *Pravdě, nebo (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří (B.) Pravdu znají, ale …Ji nežijí. *Místo slova Pravda můžeme dát například slovo (B. realitu) Moudrost, Rozumnost, Harmonie apod.
Vznik husitské církve: musela se nová církev odtrhnout od katolické, protože nebyli schopni přijmout Pravdu a domluvit se například s husitskou církví (neřekli jí plnou/é Pravdu/y*), aby se nová církev neodtrhla. Bylo pro ně pak jednoduché působit další neharmonie, manipulace a další rozdělení. A tak je tomu bohužel dodnes.
Jen my například v rámci společenství – je sektářství?
Janu Husovi i dalším řekli: jsi nebo jste víc než toto svatosvaté nebo svaté shromáždění nebo například rozhodnutí tohoto svatosvatého nebo svatého shromáždění? (Jenže kolem, byli například vidět obličeje no jemně řečeno jednoho za osmnáct a druhého bez dvou za dvacet jako například neposvátných ohavných a smilných zvířat. J. Hus pak řekl (zachovávám hlavní význam): Vy sami jste věděli, že ten papež byl zlořádný a smilník jako (neposvátný) plemenný býk! A odpověď byla šum na koncilu, mávnutí rukou jednoho z vysoké hodnosti, který řekl: Odveďte ho ( ve významu skoncujte s ním).
Vyhnuli se odpovědi, umyli si symbolicky obřadně ručičky, že jejich církev je bez poskvrny a předali nebo nepředali ho schvalně světské moci jako další jedince včetně Jeronýma Pražského už s konečným rozhodnutím, skoncováním, aby byl odsouzen nebo odsouzena na smrt. A zdechlina a další věci hovoří o jejich smrtelném, rouhajícím hříchu volající až do nebe jako nekonečné znesvěcení tak pocv. cv. bytostí jako pocv./cv. *Božství…Boha*!

Když Pán J. Krictuc seděl se svými před svou nevinnou mučednickou smrtí naposled, své dílo zachovat i zpřítomnit chtěl pro svůj věk i věky minulé i budoucí, …vzal do ruky chléb, díky Ti/Vám Vám/Ti jednal a požehnal, dal svým se slovy…pak i kalich s vínem (ve kterém je také voda) do ruky vzal, díky Vám/Ti Ti/Vám jednal a požehnal se clovy: Tohle všechno si přeji, aby jste dělali na mou památku, mé zpřítomnění mezi Vámi, (až s Vámi nebudu***).
Vysvětlit smrt Ježíše Krista Mecíaj i ostatním například židovskému národu: víc než nejhorší zločinec zemřel, oni ale mysleli, že úspěšně politickonábožensky zaboduje (ale dobře věděli, že B.* si vybral Mojžíše, bytost Pokornou, bytost v Mojžíšově vědomí *B. zcela oddanou, ale ne společensky ceněnou pro pomáhání B.*), ale bylo třeba zrušit dlužní úpis, ve kterém se člověk/ta určitá bytost dal nebo dala zlu a způsobil nebo způsobila dluh Harmonii=B.*, proto (tak v jistém smyslu úžasně nekonečně a jednou provždy) napřed splatil tento dluh a pak přichází jako Vítěz(ky/ové). U Arabů je někdy problém zkreslení křesťanství. Křesťanství je otevřeno i básním. Například co se týče Apokalypsy a pocv./cv. nejen muslimských hřbitovů. Je problém, do kdy potrvá zlo jako u Jóba: do doby plného dů
Smajlík  2023
22.03.2023 22:01:18
Na co všechno jsi měl chuť? Na co všechno jste měli chuť?
Co všechno jsi zneužil? Co všechno jste zneužili?
Co všechno jsi si vložil do úst? Co všechno jsi udělal? Co všechno jsi vyslovil?
Co všechno jste vložili do úst? Co všechno jste udělali? Co všechno jste vyslovili?
Pocvátná/Cvatá cvoboda, týkající se Panenství/Panictví i ve volbě celibátu nebo manželství, pocv./cv. Partnerství/Rodičovství jako Obraz Božství, které také reálně existuje.
*ADonaj Elohim jako jedna Bytost a zároveň Bytosti. *…Harmonie…Plnost/Prázdnota Prázdnota/Plnost a (živé/á/í/ý) Božství, Bohyně a Bozi/Bůh. *Hospodyně. Hospodin*.
*
I kněžky/kněží, mnišky/mniši, řeholnice/i, poustevni(í)ce/i apod.jako Obraz Božského to je pocv./cv. Ženství/Mužství. Proto je nezlomná cvoboda volby i pro kněžky/kněze/mnišky/mnichy/řeholnice/řeholníky/poustevnice/poustevníky apod. například pro manželství/partnerství/celibát.

Ježíš Kristus zemřel hůř než zločinec, i když zločincem nikdy není, to znamená nebyl a nebude.
*…Čínský/Romský/Keltský…Bůh: …/J. Krictuc*.
*…Čínské/á/ý/Romské/á/ý/Keltské/á/ý Božství/Bohyně/Bozi/Bůh…to je pocv./cv.:ADONAJ ELOHIM (Prav(div)ý Harmonický AA LH LH AA ALLAH … MARIA J.KRICTUC…**
A Jeho Krev a Tělo ve cvátocti…
Vy/Ty a zároveň TY/VY jste překonal(a/y) svět, zvítezili(a/y) nad veškerým zlem, klamem, chybou, omylem, nevědomostí, neharmonií, nedostatkem, negativitou, hříchem a smrtí.
V některých věcech (a v určitém smyslu) souhlasím s papežem i jeho předchůdci.
Chcete žít * …Krev a Tělo a zároveň Tělo a Krev (*to všechno pocv./cv.) ve vztahu jako …Božství/Bohyně/Bozi/Bůh* podobně jako pocv./cv. Žena a Muž to znamená i jako ***pocv./cv…..kameny, rostliny, živočichové, duchovní bytosti atd. v *pocv./cv.Jednotě?
A nebo chcete žít v nemocech, problémech?
Chcete šetřit a šetříte na vzdělání, rozvoji, zdraví a vitalitě apod. nejen lidí? Co vaše ohavnosti jako některá vedení farmaceutických a dalších firem a struktur?
Pocv./cv. Jednota zmíněná výše je realita.
Existuje pocv./cv. důstojnost každého, ale ta není proti jeho pocv./cv. cvobodě.
POcv./cv.: AA LH LH AA ALLAH: Jaké úžasné věci jdou vyrábět, zkoumat apod. z ropy.
Romky, Romové!
*…národ(e)/y!
Vášnivě milovat (i v pocv./cv. např. cexualitě) např. B. .
Vášnivé milování (i v pocv./cv. např. cexualitě) např. B. .
*…Maranatha!
*…LH!
*…Jacnovidnost…od B./…Marie/Ježíče Kricta/Hocpodyně/Hocpodina.
Ať nepřijdou o žádné (úžasné) požehnání, ne ale proti cvobodě.
AŤ jsou v Harmonii/ích to je v Tobě/Vás*Hospodyně/Hospodine, ne ale proti cvobodě.
Ať jdou svobodně po své Cestě, ne ale proti cvobodě.
Ať zachráníš/te všechny nejen organismy, pokud ale není možné všechny zachránit, tak co nejvíc!Proklínají se (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří tohle dělají jiným, dále (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří jsou proti (Božské) *Pravdě, nebo (svým vlastním jednáním a myšlením) ti, kteří (B.) Pravdu znají, ale …Ji nežijí. *Místo slova Pravda můžeme dát například slovo (B. rea
Smajlík  2023
22.03.2023 21:30:00
Pozadej rodice, at Ti pro Tve dobro limituji pripojeni a bez uz spat.
Smajlík  Myslimtodobre
22.03.2023 21:18:17
smutný-člověk: Asi to vyznělo blbě. Deprese je jenom jedna a ta je za mnou. Bipolární afektivní poruchu nemám. Pointa je v tom, že jsem žil několik let v trvalé depresi a nyní zažívám návrat k "normálnímu stavu", který už ani pomalu neznám a proto to provází různé změny nálad, myšlenek, prozření apod. a moje přecitlivělost znamená, že všechno víc vnímám. Čili třeba radost ze života je najednou jako nějaký výjev.
 NC-NJ můj pohled
22.03.2023 21:02:55
Ano, něco hraje deprese, něco pak následná mánie. To rozbíhavé myšlení rovněž není nápomocno v držení koherence. Naléhavost je někdy fajn, ovšem ne v kombinaci s tou rozbíhavostí. Celé je to takové hraniční..
Co ale chceš slyšet? :)
Smajlík  smutný-člověk Muž32 KategoriePridanie rozhrešenia Staršia spoveďNovšia spoveďHlavná stránka
TVOJA PREZÝVKA:

OPÍŠ BEZPEČNOSTNÝ KÓD:
Captcha

Tento inzerat nekúpite.
Pridať inzerát momentálne nie je možné.
TEXT ROZHREŠENIA:

PRILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jaj no niééé ?! sakra mmmuc
(žiadny )


Změňte svoje cookies preference

Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk